Procedura reklamacyjna

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

TERMIN

Reklamację można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu.

 

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ/ODSTĄPIENIE

Wypełnij Formularz reklamacji dostępny [https://www.eplytki.pl/returns/guest/guest/]

Przygotuj produkt do reklamacji oraz informacje, które pozwolą potwierdzić dokonanie zakupów – dowód zakupu lub fakturę.

 

OPIS REKLAMACJI

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy o załączenie:

- szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, ilości wadliwych sztuk produktu;

- przesłania zdjęć produktów z wadą;

- protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności kuriera.

- przedstawienia żądania – naprawy, obniżenia ceny, odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

- danych kontaktowych składającego reklamację (nr tel, e-mail w celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji).

Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak ułatwiają jej sprawne rozpatrzenie.

 

DOSTARCZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU

W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 Kodeksu Cywilnego,

Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na wskazany adres.

Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione,

Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

ODPOWIEDŹ SPRZEDAWCY

Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana w terminie 14 dni.

O Reklamacji szczegółowo w Regulaminie [https://www.eplytki.pl/regulamin/]