Właściwości płytek ceramicznych

Nasiąkliwość

Wyróżnia się 4 grupy nasiąkliwości:

Grupa I - płytki o nasiąkliwości poniżej 3%. Płytki z tej grupy nadają się do układania wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Charakteryzują się odpornością na dodatnie i ujemne temperatury. Stosowane są głównie do wykładania posadzek w pawilonach handlowych, tarasów oraz mogą służyć jako płytki elewacyjne. W przypadku stosowania ich do układania podłogi należy dodatkowo zwrócić uwagę na ścieralność.

Grupa II - płytki o nasiąkliwości od 3 do 10%. Płytki przeznaczone do wykładania ścian oraz podłóg w pomieszczeniach sanitarnych, halach i na korytarzach. Jeśli producent na opakowaniu zaznaczył, że płytki są mrozoodporne to mogą być także układane na zewnątrz. Natomiast w przypadku stosowania ich do wykładania podłóg należy dodatkowo zwrócić uwagę na ścieralność.

Grupa III - płytki o nasiąkliwości powyżej 10%. Płytki przeznaczone wyłącznie do układania na ścianach wewnątrz budynku. Charakteryzują się małą odpornością na uderzenia i małą wytrzymałością mechaniczną.